Девіз: Нажити багато грошей...

«Нажити багато грошей – хоробрість, зберегти їх – мудрість, а уміло витратити їх – мистецтво»

План роботи

План роботи клубу «Територія успіху» на 2013 – 2014 н.р.


№ п/п
Назва тем та форми роботи
К - ть годин
Дата
1-2
Затвердження плану роботи клубу на 2013 – 2-14 н.р.
Вправа – тренінг «Поділись літніми спогадами»
2
03.09
3-4
Підприємець та його роль у ринковій економіці   
 Хто такий підприємець?
Спільне та відмінне у поняттях підприємець, бізнесмен, комерсант, менеджер, новатор, господар, власник, спекулянт.
Диспут: «Секрети успіху Роберта Кіосакі».
2
10.09
5-6
Закон України «Про підприємництво». Хто може
здійснювати підприємницьку діяльність в Україні? Які види
діяльності заборонені для здійснення приватним
 підприємцям? Обмеження у здійсненні певних видів
діяльності. Головна умова здійснення підприємницької діяльності — державна реєстрація. Діагностичне тестування:  Тест на визначення підприємницьких якостей.
2
17.09
7-8
Підприємство як організаційна основа бізнесу. Закон України «Про підприємства  в Україні».
Підприємства за видами діяльності, за розмірами, за організаційно-правовою формою. Рольова гра «Подорож Колумба як економічне підприємництво»
2
24.09
9-10
Переваги – недоліки різних форм. Ознаки підприємства як юридичної особи. Установча документація. Основна умова - державна реєстрація. Економічна гра: Організаційні форми бізнесу»
2
01.10
11-12
Які податки прийдеться сплачувати. Вправа «Витрати фірми»
Зустріч з підприємцем.
2
08.10
13-14
Презентація фірми ( видавництва, малого підприємства тощо ...), на якій працюють батьки одного з учнів (групова робота по 6-8 учнів). Створення бізнес-плану умовної фірми, груповий захист основних підрозділів бізнес-плану.
2
15.10
15-16
Об'єднання підприємців. Господарські товариства.
Практична робота №2. Ознайомлення із Законом України «Про підприємства в Україні»
Економічна гра: «Віджети і бластери»
2
22.10
17-18
Влада і лідерство. Практичні вправи на лідерство: «Мої сильні – слабкі сторони», «Виготовлення власної візитівки», «Самооцінка», «Риси лідера» (застосовується метод мозкового штурму), «Що мені вдається/не вдається», «Що тобі можна довірити», «Відповідальність за наслідки власної діяльності», «Підприємливість» Діагностичне тестування: Тест на визначення лідерських якостей.
2
29.10
19-20
Ораторське мистецтво. Перегляд відеофільму з демонстрацією зразків ораторського мистецтва. Прослуховування аудіо запису виступу учня і обговорення допущених помилок. Діагностичне тестування на визначення рівня комунікативного контролю. Діагностичне тестування: Який я співрозмовник. Самоаналіз та аналіз результатів тестів у системі «учитель-учень».
2
05.11
21-22
Суспільна культура. «Круглий стіл»: введення поняття суспільної культури, зустріч з батьками дітей, громадськими представниками влади. Як бути раціональним у задоволення суспільних та особистих потреб.
2
12.11
23-24
Підприємницька ідея.
Способи пошуку підприємницьких ідей. Складання списку ідей. Плануємо на папері.
Майстер – клас з перукарського мистецтва.
2
19.11
25-26
Планування підприємницької діяльності. Вибір стратегії підприємства. Практичні вправи «Купівля корисності», «Дизайн шапок». Прийняття продуктивного рішення
Економічна гра: «Швидке миття машин»
2
26.11
27-28
Маркетстратегії: диференційований маркетинг, недиференційований та концентрований маркетинг. Поняття: «сигментування ринку», «ринкова ніша», «ринкове вікно», «цільові групи споживачів».
2
03.12
29-30
Практичні вправи: Поділ споживачів на цільові групи: основні ознаки поділу. Визначення та способи вивчення майбутнього кола споживачів. Правила проведення анкетування, опитування. Аналіз результатів
2
10.12
31-32
Складання кошторису витрат на проведення презентації та оцінка можливого ефекту від проведення презентації, інсценування рекламного проекту (теоретичний аспект). 
Економічна гра: «Багач – бідняк»

2
17.12
33-34
Проведення презентації «Наша школа», «Наш клуб» (групова робота, практичний аспект)
2
24.12
35-36
Основні елементи виробничого плану. Як виготовити святкову композицію. Оцінка наявних ресурсів, планування витрат Планування виробництва власного товару з мінімізацією витрат на виробництво, обґрунтування суспільної корисності виготовлюваного товару (послуги). Майстер-клас з візажу.
2
31.12
37-38
Складання кошторису витрат на виробництво власного продукту та оцінка можливого ефекту від проведення презентації (виставка-ярмарок готової продукції) Презентація власних планів міні-виробництва та готових суспільно-корисних товарів.(плакати, стіннівки, рекламні брошурки)
2
14.01
39-40
Екскурсія на підприємство

2
21.01
41-42
Виробнича діяльність підприємницьких структур. Технології виробництва. Технічна безпека виробництва. Створення безпечних умов праці.
2
28.01
43-44
Постачальники сировини та матеріалів для виробництва.
Товарно-матеріальні запаси. Договірні відносини.
Практичне заняття. Складання тексту договору про поставку сировини і матеріалів.
2
04.02
45-46
 Якість товарів та послуг.
Державні стандарти якості. Державні органи контролю за
якістю товарів та послуг.

2
11.02
47-48
Економіка бізнесу. Витрати виробництва.   Собівартість продукції. Дохід, прибуток. Практичне заняття.  Визначення моменту появи прибутку
2
18.02
49-50
Комерційна діяльність. Канали просування товарів до споживача. Гуртова та роздрібна торгівля. Фірмові магазини.
2
25.02
51-52
Споживчий кредит. Практичне заняття. Розрахунок розміру плати за продаж товару в кредит.
Майстер – клас з манікюру.
2
04.03
53-54
Реклама товарів та послуг.
Необхідність реклами. Види реклами. Розробка реклами.
Планування рекламної кампанії.
2
11.03
55-56
Сервісне обслуговування.
Гарантії якості. Після продажне обслуговування.
2
18.03
57-58
Фінанси та облік.  Облік виконаних робіт, наданих послуг та виробленої продукції, грошових потоків.
Необхідність обліку. Організація обліку. Зустріч з підприємцем.
2
25.03
59-60
Кредити. Види кредитів. Кредиторська заборгованість.
Проблемна гра: «Чому не китайці відкрили Новий Світ»
2
01.04
61-62
Розрахунки з клієнтами за реалізовану продукцію, надані послуги, виконані роботи. Дебіторська заборгованість. Практичне заняття. Баланс доходів та витрат
2
08.04
63-64
Оренда. Лізинг. Орендна плата. Практичне заняття. Укладання угоди про оренду.
2
15.04
65-66
Управління бізнесом.  Функції управління: планування, організація, мотивація, контроль. Організаційна структура управління: функціональний та вертикальний розподіл
праці між працівниками підприємства. Практичне заняття. Побудова схеми організаційної структури управління власного бізнесу.
2
22.04
67-68
Персонал підприємства. Посадові обов'язки. Вимоги
до кваліфікації, досвіду роботи. Прийом на  роботу.
Трудовий контракт. Кодекс Законів України "Про працю". Матеріальне та моральне стимулювання працівників. Види заробітної плати. Створення відповідного мікроклімату в колективі.
Ігрове проектування: «Де будувати підприємство?»
2
29.04
69-70
Система обслуговування бізнесу. Використання ЕОМ в бізнесі. Програми для офісу. Інтернет. Комп’ютерні мережі
2
06.05
71-72
Консалтингові фірми. Юридичні консультації.
Адвокати. Арбітражні суди. Аудиторські фірми. Служби
зайнятості та агенції з працевлаштування.
2
13.05
73-74
Реорганізація та ліквідація власної справи. Реорганізація підприємства. Причини реорганізації. Процедура реорганізації.
Банкрутство. Причини банкрутства. Процедура банкрутства.
2
20.05
75-76
Підсумкове заняття. Підбиття підсумків: подяка учасникам, узагальнення матеріалів, оформлення кінцевих звітів.
2
27.05


План роботи клубу «Територія успіху» на 2012 – 2013 н .р .

з/п
Назви тем та форми роботи
К-ть
годин
дата
1.
Зміст підприємництва. Економічна свобода і підприємництво. Ризики у підприємницькій діяльності. Вправа «Доміно».
1
27.11
2.
Економічна гра «Безлюдний острів»
1
27.11
3.
Види та сфери підприємницької діяльності. Світові організаційні форми підприємництва: їх переваги і недоліки.
1
04.12
4.
Гра «Побажання другу»
1
04.12
5.
Організація бізнесу. Технологія створення власної справи
1
11.12
6.
Вправа-тренінг «Агент»
1
11.12
7.
Правовий статус підприємця. Права та обов’язки підприємця
1
18.12
8.
Економічна гра «Ринок яблук»
1
18.12
9.
Система державної підтримки та сприяння розвитку підприємництва.
1
25.12
10.
Зустріч з підприємцем
1
25.12
11.
Система оподаткування підприємницької діяльності.
1
15.01
12.
Рольова гра «Роль держави в економіці»
1
15.01
13
Законодавство України. Закони України «Про власність», «Про підприємництво», Податковий кодекс.

22.01
14.
Тренінг «Правові основи підприємницької діяльності»
1
22.01
15.
Екскурсія на підприємство
1
27.01
16.
Екскурсія на підприємство
1
27.01
17-18
Економічна гра «Закон збитковості». Зустріч з підприємцем.
2
05.02
19-20
Психологія підприємництва. Бізнес та мораль. Стратегічна роль бізнес-моралі в досягненні успіху. Зустріч з податковим інспектором
2
12.02
21-22
Тренінг «Ділове спілкування та поведінка в конфліктних ситуаціях»
2
19.02
23-24
Тренінг «Податкове законодавство. Поради молодому підприємцю» Зустріч з податковим інспектором.
2
26.02
25-26
Культура підприємництва. Службовий етикет. Економічна гра «Книжкова фабрика»
2
05.03
27-28
Тренінг «Проведення переговорів, нарад, презентацій»
2
12.03
29-30
Економічна гра «Багатство країни»
2
19.03
31-32
Підготовка засновницьких документів фірми.
Вправи - тренінги
2
26.03
33-34
Основні напрями фінансового менеджменту підприємства. Економічна гра «Ринкова рівновага»
2
02.04
35-36
Тренінг «Фінансовий менеджмент»
2
09.04
37-38
Необхідність і напрями аналізу підприємницької діяльності. Аукціон «Торгівля або обмін»
2
16.04
39-40
Тренінг «Основи маркетингу»
2
23.04
41-42
Необхідність і напрями аналізу підприємницької діяльності

30.04
43-44
Тренінг «Успішний продаж та ефективна робота з клієнтами»
2
07.05
45-46
Необхідність бізнес-планування у підприємницькій діяльності. Зміст та складові бізнес-плану
2
14.05
47-48
Тренінг «Розробка бізнес-плану»
2
21.05
49-50
Захист бізнес-проектів
2
28.05

Немає коментарів:

Дописати коментар