Девіз: Нажити багато грошей...

«Нажити багато грошей – хоробрість, зберегти їх – мудрість, а уміло витратити їх – мистецтво»

середа, 19 березня 2014 р.

15 березня відзначається Всесвітній день захисту прав споживачів. Щороку в  цей день по всьому світу наголошується про важливість знань прав споживачів та їх захисту. Ми теж вважаємо, що знання  прав споживачів фінансових послуг допоможе уникнути ризиків і захистить від потенційних шахрайств та зловживань на ринку. Тож з нагоди Всесвітнього дня захисту прав споживачів Пропонуємо Вам, перевірити, чи знаєте Ви свої  права, і разом з тим переконатися, чи Ви захищені.


 Тест з фінансової обізнаності
Начало формы


Назва
Питання
Варіанти відповідей
Вклад в українському банку
1. Якщо громадянин має вклад в українському банку і цей банк стає банкрутом, чи знаєте Ви, яка максимальна сума гарантованого вкладу підлягає компенсації вкладнику?
 Гарантії на банківські вклади не існує 
 150 000 грн. 
 100 000 грн. 
 200 000 грн. 
 1 млн. грн. 
 Обмежень немає – всі вклади в будь-якому банку гарантуються державою в повному обсязі 
 Важко сказати / не знаю 
Дострокова видача за строковим вкладом
2. Чи має право вкладник за строковим вкладом вимагати видачі вкладу достроково?
 Так 
 Ні 
 Важко сказати / не знаю 
Виплата процентів при достроковому розірванні банківського договору строкового вкладу
3. При достроковому розірванні банківського договору строкового вкладу проценти вкладнику:
 Не виплачуються 
 Виплачуються в повному обсязі 
 Виплачуться у розмірі процентів за вкладом на вимогу, якщо договором не встановлений більш високий процент 
 Важко сказати / не знаю 
Договір споживчого кредиту
4. Договір споживчого кредиту вважається укладеним у належній формі, якщо його зміст (усі істотні умови) зафіксований:
 В одному документі, на якому міститься підпис споживача та підпис і печатка банку 
 В декількох документах, на яких міститься підпис споживача та підпис і печатка банку 
 У заяві позичальника до банку про надання кредиту, якщо банк ухвалив (акцептував) таку заяву 
 Усі вищезазначені відповіді правильні 
 Важко сказати / не знаю 
Відмова від споживчого кредиту
5. Чи може особа відмовитися від споживчого кредиту, якщо кредитний договір вже підписаний?
 Ні 
 Може протягом 14 днів, якщо у цей період істотно зменшаться доходи особи 
 Може протягом 14 днів, якщо особа доведе, що отриманий кредит не відповідає її потребам 
 Може протягом 14 днів без пояснення причин 
 Важко сказати / не знаю 
Щомісячна виписка про операції за платіжною карткою
6. Щомісячна виписка про операції за платіжною карткою має надаватися:
 Безкоштовно 
 За плату в розмірі 1 неоподаткований мінімум доходів громадян (НМДГ) 
 За плату в розмірі 5 НМДГ 
 Важко сказати / не знаю 
Спір між споживачем та фінансовою установою
7. У разі спору між споживачем та фінансовою установою такий спір може вирішуватися:
 Судом 
 Третейським судом 
 Національним банком України 
 Усі відповіді правильні 
 Важко сказати / не знаю